Poul Gernes’ værk på Herlev Hospital

Butikskæden 7-Eleven har i forhallen til Herlev Hospital fået lov til at nedtage de foldedøre, der er del af billedkunstneren Poul Gernes’ totaludsmykning af hospitalet.

Der var oprindelig både foldedøre i stueetagen og på første sal. På førstesalen blev dørene nedtaget for år tilbage, og nu er de også nedtaget i stueetagen foran 7-Eleven butikken.

I 2014 blev udsmykningen restaureret med støtte fra Statens Kunstfond og Augustinus Fonden netop for at bevare og sikre den unikke, moderne udsmykning. Med accepten af at nedtage dørene til hospitalets kiosk – der nu drives af butikskæden 7-Eleven – udviser Hospitalets ledelse både disrespekt over for de fonde, der har betalt restaureringen, og disrespekt – samt manglende accept og forståelse – overfor Poul Gernes’ unikke kunstværk.

Gernes’ udsmykning af Herlev Hospital er et af vores bedste bygningsintegrerede værker. Et værk, der på fineste måde afspejler sin tid og er et enestående eksempel på et tidsløst værk i dansk kunsthistorie. Udsmykningen formår at tale til alle generationer af kunstnere og rækker på den måde dybt ind i vores fælles kulturskat.

Det er derfor problematisk, at Gernes’ totaludsmykning svækkes, når det ikke er sygehusdriften, der dikterer ændringerne, men en tilfældig butikskæde, der kommer med standard reklameskilte og design og et standardkrav til synlighed i forhallen.

Et tilsvarende problem er opstået, da 7-Eleven flyttede ind i ejendommen Stelling Hus på hjørnet af Skindergade og Nytorv i København. Huset er her tegnet af arkitekten Arne Jacobsen og er i dag fredet. 7-Eleven er blevet tvunget til at ændre skiltningen efter krav fra Slot- og Kulturstyrelsen, der varetager fredningsinteresserne. Det kan altså sagtens lade sig gøre at håndtere skiltningen for en 7-Eleven butik på en måde, der tager hensyn til en fredet bygning.

Herlev Hospital er ikke fredet, så her forudsætter en ændring, at der stilles krav til 7-Eleven butikskæden, og det vil vi opfordre Hospitalets ledelse til at gøre.

Akademiraadet stiller sig principielt uforstående overfor, at 7-Eleven behøver så markant og synlig en skiltning og transparens ind til butikken, da placeringen ikke afspejler et konkurrencemæssigt behov. 7-Eleven er den eneste butik på sygehuset og selv med kun en enkelt døråbning, ville butikkens forretningsdrift fungere. 

Akademiraadet har fuld forståelse for, at Herlev Hospital er et sygehus, og at denne funktion ikke skal nedprioriteres, heller ikke selv om det kan medføre nogle kompromisser omkring udsmykningen … og det er ikke tilfældet her.

Vi opfordrer derfor til, at 7-Elevens skiltning tilpasses, så den ikke dominerer over Gernes’ udsmykning, og opfordrer til at de udsmykkede døre igen bliver del af totaludsmykningen. Vi opfordrer med andre ord til at Hospitalets ledelse finder glæden og stoltheden frem over at være ejer af en af de bedste bygningsintegrerede værker i Danmark.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET