Rådmandsgade 34 bør bevares

Akademiraadet er blevet gjort opmærksom på, at Fonden Rådmandsgade 34 på grund af manglende finansiering af både drifts- og istandsættelsesarbejder, og efter at have afsøgt muligheder for finansiering fra fonde, banker, realkreditinstitutter og private, har måttet opgive at drive ejendommen videre. Det er trist for os alle.

Med Astrid Noacks Atelier som det centrale og i offentligheden efterhånden meget kendte omdrejningspunkt, fastholder Rådmandsgade 34 ikke alene et stykke Nørrebro-historie, men skriver også nye lag ind i stedets komplekse historie som et rigt og levende kulturmiljø.

Akademiraadet henstiller derfor til, at Rådmandsgade 34 bevares, istandsættes og fortsat udvikles.

Som den sidste hele håndværkergård på Nørrebro er det en værdifuld kulturarv, der er alvorligt truet af det manglende økonomiske grundlag for fortsat drift af bygningerne, som desværre er i meget dårlig stand.

Akademiraadet har ikke midler til at støtte bevaringen, men ønsker hermed at tilkendegive sin anerkendelse for det arbejde, der hidtil er udført for at redde og videreføre Rådmandsgade 34 og Astrid Noacks Atelier som et levende kulturmiljø. Det er enestående.

Vi håber, at der i sidste øjeblik vil vise sig en løsning, der gør det muligt at fortsætte dette arbejde. Akademiraadet stiller sig gerne til rådighed for sparring herom

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET