Rikke Juul Gram

Arkitekt – faggruppeleder

Landskabsarkitekt MAA MDL

Rikke Juul Gram er uddannet fra Arkitektskolen i Aarhus i 1997, og er partner og kreativ direktør i tegnestuen Schønherr.

Rikke har gennem 22 år medvirket ved udviklingen af en stor del af tegnestuens byrums – landskabs- og planlægningsopgaver, hvor hun gennem afsæt i stedets fortælling såvel som de tekniske juridiske og funktionelle krav, søger veje som vægter både skønheden og fornuften.

Forelæser i mange forskellige sammenhænge og periodisk ekstern censor og eksaminator ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus, AHO i Oslo samt Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Ekspertise og arbejdsområder

Projektudvikling
Kommunikation
Koncept- og designudvikling


Andre aktiviteter

Academy of Urbanism