Ruth og Finn Torjussens Legat 2010

Billedkunstner
Martin Erik Andersen


Fonden har tilkendt billedkunstneren Martin Erik Andersen årets hædersgave på kr. 62.500,- som anerkendelse af værdifuld kunstnerisk indsats og med følgende motivering:

Centralt for Martin Erik Andersens værker er opbygningen af rum – efter eget udsagn:

Det er jo det her forsøg på at opbygge et rum, som er anderledes end det rum man ikke kan holde ud, det rum vi alle sammen er i. Et forsøg på at konstruere et rum som er opbygget fra grunden af, af sig selv og sine egne forskelle. En slags modrum et slags ikke-sted, en vision om et andet slags betydningsrum end supermarkedets og politikkens og fjernsynets rum. En slags håb, en slags overlevelsesrum, et erkendelsesrum af en, håber man, anderledes karakter end resten af virkeligheden’.

Vi kan kun gentage: ’Der er noget menneskeligt over Martin Erik Andersens installationer. Noget vaklende, søgende, let. Man fornemmer, at den levede virkelighed er inden for rækkevidde. Værk efter værk lukkes man som beskuer ind i en konstruktion af parallelle systemer, et transportsystem af forskelle; modrum til livets til tider uvirkelige rum.’

Uddrag fra Akademiraadets motivering til Eckersberg Medaljen 2004:

Martin Erik Andersen har for nylig med udstillingen ’more give me more give me more, dette dit dørtrin’ på Horsens Kunstmuseum skabt en vidunderlig smuk og nærværende udstilling, –  lige i øjet og midt i aktualitetens verdensrum.