Ruth og Finn Torjussens Legat 2011

Billedkunstner
Rikke Ravn Sørensen


Fonden har tilkendt billedkunstneren Rikke Ravn Sørensen årets hædersgave på kr. 53.250,- som anerkendelse af værdifuld kunstnerisk indsats og med følgende motivering:

Rikke Ravn Sørensen er uddannet billedhugger på Det Kongelige Danske Kunstakademis billedkunstskoler og har herudover været medarrangør af udstillingsplatformen Skulpturi.dk, hvor hun har formået at etablere udstillingsrum for ny ung dansk skulptur.

Som billedhugger fokuserer hun på skulpturens bevægelse i rum. Hun stiller således spørgsmål gennem skulpturen, hvordan dens formelle betydning har indflydelse på krop, arkitektur og individets sansning af rum.

Hendes kunstneriske arbejde består, i at formulere skulpturen ud fra gentagelsen og bevægelsen i rummet. I bevægelsen går arkitektur, krop og sprog i formmæssig dialog og synliggøres gennem det konkrete materiale. Som billedhugger er hun optaget af rum frem for tid.

“Jeg er optaget af, hvordan ting og begreber står i forhold til hinanden. Hvordan vores omverden er komponeret og proportioneret og hvordan vi selv står i forhold til verden. Hvordan vi er i verden. Det arbejder jeg med ved at gestalte mødet mellem kroppen og arkitekturen (rummet) og spænde dette møde ud ved at arbejde med skala/proportioner”. Citat Rikke Ravn Sørensen.

Hendes arbejde kredser konstant om mellemværendet mellem arkitekturen, kroppen og sproget. Fx arbejder laver hun også med udsmykning. Her kan nævnes Handelshøjskolen i Århus og pladsen foran den nye hovedindgang, der er under konstruktion.

Her anvender hun stjernen som motiv med udgangspunkt i de eksisterende fliser. Stjernerne er støbt i samme materiale som fliserne, blot lidt lysere, og således arbejder hun videre i den formelle ramme med arkitekturen og bryder alligevel arkitekturen med stjernens monumentale karakter, hvor blade fra stjernen bryder op fra det vertikale plan hen over terrassens store flade.

Det er med stor glæde at tildele Rikke Ravn Sørensen Ruth og Finn Torjussens Legat for sit kunstneriske arbejde med installation og skulptur.