Ruth og Finn Torjussens Legat 2014

Billlehugger
Henrik B. Andersen


Fonden har tilkendt billedhuggeren Henrik B. Andersen årets hædersgave på kr. 81.900,- som anerkendelse af værdifuld kunstnerisk indsats med følgende motivering:

Billedhuggeren Henrik B. Andersen modtager i 2014 Torjussens Legat for sit mangeårige eksperimenterende virke med en udvidelse og nyskabelse af skulpturbegrebet og kategorien: i form, i fragment, i rum og i tegning.

Hans komplekse og reference-fortættede skulpturer har over tid sprængt rammerne og fremstår nu som mere fragmentariske strukturer, som arkitektoniske rum-forskydninger, som tegninger der kan minde beskueren om diagrammer, seismografiske målinger, eller partiturer, med deres rytmiske punktnedslag. De seneste tredimensionelle værker kan give mindelser om topografiske modeller.

I det hele taget kan man sige, at der altid er en næsten videnskabelig udforskning og metode til stede i Henrik B. Andersens værker, men det er en metode og et univers som er så helt særegent hans.

For dette væsentlige og særlige kunstneriske arbejde hædres Henrik B. Andersen med Torjussens Legat.