Selvfølgelig er billedkunst en driftsudgift

Akademiraadet mener, at virksomheders køb af billedkunst ikke kan anskues som erhvervsstøtte til en særlig branche. Billedkunst bør selvfølgelig anses for at være en driftsudgift på lige fod med møbler, planter, bøger og andet inventar, der er nødvendigt for at skabe et godt arbejdsmiljø og som også er fradragsberettiget uden at det anses som særlig erhvervsstøtte. Når en virksomhed køber billedkunst til arbejdspladsen, er formålet dels at skabe et inspirerende arbejdsmiljø for virksomhedens medarbejdere, dels at profilere virksomheden over for kunder og samarbejdspartenere.


Billedkunstværkers faktiske værdiforringelse
Det er en udpræget misforståelse, at kunst ikke falder i værdi over tid og derfor skattemæssigt bør regnes som en investering. Her er det væsentligt at skelne mellem ældre kanoniseret kunst og samtidskunst. Dette er tidligere blevet undersøgt i forbindelse med i Orht-udvalgets betænkning fra 1998 (Betænkning om billedkunst), hvor konklusionen var, at samtidskunstværker altovervejende taber  markedsværdi over tid. Billedkunstnernes Forbund vurderer i dag, at omkring 90 % af al samtidskunst falder i værdi over tid.

Billedkunstens udbredelse
Når Frigast-udvalget argumenterer, at private virksomheders køb af kunst “ikke nødvendigvis gør kunsten tilgængelig for den brede befolkning”, er Akademiraadet af den diametralt modsatte opfattelse: I Danmark er i dag ca. 2.1 mio personer beskæftiget i private erhverv. Mange af dem har allerede i dag stor glæde af mødet med original billedkunst på deres arbejdsplads.

Fastholdes den nuværende lovgivning med virksomheders skattefradragsmuligheder for førstegangskøb af original billedkunst, vil en endnu bredere del af befolkningen få samme mulighed. Det kan kun være i både regeringens, folketingets og befolkningens interesse.

Akademiraadet vil derfor, på det kraftigste, opfordre regeringen og folketingets øvrige partier til at afvise forslaget.

Akademiraadet stiller sig gerne til rådighed for yderligere dialog.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET