Skriften på Væggen i Odder

Gavlmaleriet Skriften på væggen i Odder er udført i 1978 af digteren Per Højholt i samarbejde med maleren Poul Pedersen, og da det således er 42 år gammelt, kan det ikke undre, at det efterhånden er i dårlig forfatning.

I Akademiraadet mener vi naturligvis ikke, at al offentlig kunst til enhver tid skal bevares for eftertiden. Men vi mener, at der bør være en faglig vurdering af, hvad der restaureres, og hvad man erstatter eller lader forfalde. Og dette værk er så væsentligt, at det skal bevares.

Per Højholts væsentlighed i dansk litteratur vil nok være de fleste bekendt, eller de fleste vil i hvert fald kende til Højholt, fordi han som forfatter havde en meget udadvendt og folkelig side, som bl.a. kom til udtryk i Gitte-monologerne, diverse radio- og tv-optrædener og forskellige omrejsende oplæsnings-”shows”. Hans betydning for dansk litteratur kan næppe overvurderes. Der findes ikke en nutidig digter herhjemme, måske næppe nogen forfatter overhovedet, der ikke forholder sig til Per Højholts forfatterskab. Højholt døde i 2004.

Gavlen i Odder kan betragtes som en form for konkret poesi; den del af poesien, der beskæftiger sig med skriften som materialitet, ordenes lyde og placering på siden etc. Konkretpoesiens materielle fokus giver den mange berøringsflader med billedkunsten. Det kan faktisk være svært at skelne det ene fra det andet.

Poul Pedersen er mindre kendt i den brede offentlighed, men kendt og anerkendt af kunstnere og kunstinteresserede. Han har et stort og betydningsfuldt billedkunstnerisk arbejde bag sig – så betydningsfuldt, at Akademiraadet i år har tildelt ham Thorvaldsen Medaljen, som er den højeste udmærkelse, der kan tildeles en billedkunstner.

Poul Pedersen er i en alder af snart 87 stadig aktiv som billedkunstner, trods helbredsproblemer. Poul Pedersen kendes som bogstavmaleren. Hans monografi har titlen Den visuelle digter. Gavlen i Odder er et hélt enestående eksempel på et samarbejde mellem to visuelle digtere.

Per Højholt har så vidt vides ikke lavet andre offentlige udsmykninger. Poul Pedersen har udsmykket en færge, som ikke længere er i brug, en bogbus, som ikke længere er i brug, og Køge Hospital, RASK. Der er kunst- og litteraturinteresserede, der rejser til Odder alene for at se Skriften på væggen.

Gavlen er et væsentligt værk i både kunsthistorien og litteraturhistorien og bør derfor selvfølgelig restaureres og bevares så længe som overhovedet muligt. Akademiraadet råder ikke over midler, da vi er et rådgivende kunstnerisk organ for det offentlige. Men som statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål, kan vi derimod på det allerkraftigste anbefale, at gavlmaleriet bevares og restaureres.

Måske vil denne lille skrivelse i første omgang være tilstrækkeligt til, at de relevante parter indser vigtigheden af, at dette værk restaureres og bevares for eftertiden.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET