Skulptur af Robert Jacobsen i Københavns Havn

Gennem dagspressen, Berlingske Tidende 13. juni 2008, har Akademiraadet erfaret, at et flertal af Københavns Borgerrepræsentation er positivt indstillet over for at placere en 72,5 meter høj skulptur kaldet Store Robert ud for Trekroner.

Det er Akademiraadets opfattelse, at det er forkert at placere en skulptur af den størrelse på det sted, det er ude af proportioner og uden sammenhæng med omgivelserne.

At skulpturen skal være et vartegn ikke bare for København, men for hele Danmark og Norden stiller vi os uforstående overfor, da den ikke repræsenterer en fælles kulturel værdi.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET