Skulpturen Titanen Atlas

Åbent brev

Kære Bo Asmus Kjeldgaard

Akademiraadet, der står til rådighed som statens og kommunernes rådgiver i kunstneriske spørgsmål, skal hermed opfordre Københavns Kommune til at benytte sig af dette uafhængige kunst– og arkitektfaglige organ. Rådets sammensætning og medlemmer repræsenterer en særlig indsigt i både den samtidige og den historiske udvikling inden for kunst og arkitektur. Denne indsigt er rådet forpligtet til at videregive i en reflekteret form.

Rådet glæder sig naturligvis, når privatpersoner, fonde og virksomheder deler gaver ud til arkitektur og kunst i byrummet. Desværre har det vist sig, at der med tilbuddet om deltagelse i finansieringen ofte knytter sig forventninger eller krav om indflydelse på de kunstfaglige beslutninger.

Det seneste eksempel, der har afstedkommet en del polemik i både medier og blandt borgere, er opstillingen af skulpturen Titanen Atlas ved det grønne kileformede areal mellem Store Kongensgade og Grønningen. Den private virksomhed H. Goldschmidt Holding, hvis aktiv bl.a. er Atlas Ejendomme, har finansieret renoveringen af anlægget og som modydelse fået tilladelse til at opstille denne skulptur, der knytter sig til deres logo.

For det første har det lille grønne anlæg i forvejen en skulptur – billedhuggeren Anne Marie Carl Nielsens ”Pan”, et af hendes allerfineste værker. For det andet er den nu opstillede skulptur af Atlas udformet til og har været placeret på taget af en bygning i frihavnen. Den har ingen kunstnerisk vægt til en placering på jorden og indgår ikke i en meningsfuld sammenhæng med ”Pan”. Rådet anbefaler, at Atlas rykkes væk fra anlægget og tættere på bygningen, hvis funktion den forholder sig til, og at der samtidig tages hensyn til skulpturens gestalt, der har sit udgangspunkt i en placering i stor højde.

Eksemplet er desværre ikke enestående, og af samme grund ser Akademiraadet et stigende behov for, at der indskydes et uafhængigt kunst– og arkitektfagligt organ i processen, når mæcener melder sig med tilbud om at deltage i finansieringen af de offentlige byrum og stiller sig derfor til rådighed i denne funktion.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET