Sorgenfri Torv er en umistelig del af byens identitet

Akademiraadet erfarer, at det eksisterende butikscenter ved Sorgenfris nordlige torv som følge af en ny fremtidig udvikling er truet af nedrivning.

Planerne er at erstatte butikscentret med en boligbebyggelse, der i sin arkitektoniske fremtræden både historisk og skalamæssigt er helt ude af harmoni med stedets bymæssige og rumlige kvaliteter.

Butikstorvet er en integreret del af den arkitektur og planlægning, der brød igennem i slutningen af 50’erne, et efterkrigstidens moderne gennembrud svarende til, hvad vi især oplevede i København omkring Vesterport Station, SAS huset, Kobberhuset, Buen og Imperial bygningen, men også andre steder i landet, især i byerne og deres yderområder. Alle tidstypiske eksempler som arkitektoniske gennembrud uden for de historiske bykerner.

I Sorgenfri er der tale om et særdeles helstøbt eksempel på denne udvikling. De tre, netop renoverede bolighøjhuse, repræsenterer på en smuk måde 50’ernes optimistiske funktionalisme og modernisme, arkitektonisk behersket i sin proportionering og formmæssige komposition og et smukt vidnesbyrd om sin tid. Det lille og arkitektonisk forfinede butikstorv er på en gang modsætningen og legitimeringen af den store tredelte ”bomaskine”. Butikstorvet udtrykker det fineste i den nordiske og danske funktionelle tradition, her tilsat et strejf af japansk minimalisme, et fra den tid ikke så uvant fænomen.

Tilsammen udgør de to bebyggelser et unikt arkitektonisk samspil, der igen indgår i en lokal helhed, en fin lille bydel, hvor en arkitektonisk moderne kirke, gode byrum og tidstypiske boligbebyggelser danner rammerne om det gode byliv.

Akademiraadet ser det oprindelige og eksisterende butikstorv som en væsentlig og umistelig del af Sorgenfris identitet og egenart. Med andre ord, vi ser det som vanskeligt at erstatte, og som arkitektonisk værk bør det bevares med så få korrektioner som muligt. I et ideelt perspektiv kan sådanne bestræbelser indgå i et fremtidigt arbejde om at skabe en helhedsplan for Sorgenfri.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET