Stibroer over Inderhavnen og Kanaler på Christianshavn

Akademiraadet har på sit møde den 10. februar behandlet det af Københavns Kommune tilsendte forslag til lokalplan for ’Stibroer over Inderhavnen og Kanaler på Christianshavn’.

Forslaget omfatter 3 broer, nemlig en skydebro over inderhavnen fra Nyhavn til Grønlandske Handels Plads, en dobbeltbro, der forbinder Grønlandske Handels Plads med Islands Plads henholdsvis Islands Plads med Arsenaløen og endelig en bro over Proviantmagasingraven. Alle broerne kan åbne for gennemsejling.

Det er glædeligt, at Indre By og Christianshavn henholdsvis Holmen nu knyttes sammen med de foreslåede broanlæg, og Akademiraadet finder deres udformning velbegrundede og sympatiske.

Skydebroen over Inderhavnen repræsenterer en interessant nytænkning inden for brobygningskunsten. Med sit tekniske og arkitektonisk nøgterne udtryk er den i fin harmoni med Havnens rå og rationelle karakter. Også kanalbroerne med deres lette gitterkonstruktion synes fint tilpassede det historiske bymiljø uden at give afkald på karakter.

Akademiraadet finder det dog uheldigt, at skydebroen begrænser udsynet fra Nyhavn mod Grønlandske Handel og skal opfordre til, at man reviderer projektet på dette punkt.

Akademiraadet lægger vægt på, at de nye broanlæg ikke kvæler Havnens sejlerliv, særligt det værdifulde bådmiljø i Christianshavns Kanal, som er et af denne bydels stærke karakteristika. Det må derfor være en forudsætning for broernes anlæg, at det påtænkte broåbningsregulativ sikrer rige muligheder for sejlernes bevægelsesfrihed.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET