Stine Poulsen

Arkitekt

Uddannet landskabsarkitekt MAA, cand. arch.

Stadsgartner i Frederiksberg Kommune.

Stine har udviklet design af byens offentlige rum, strategiske planer og landskabelige projekter forankret i natur- og kulturværdier, herunder natur- og kulturformidlingsprojektet Linjer i Landskabet ved Åkirkeby.

Fra 2007-2014 var Stine partner i PK3 Landskabsarkitekter, der udviklede visionsplaner og strategier for blå – grønne forbindelser i byen.

Ekspertise og arbejdsområder

Design af offentlige byrum
Landskabsarkitektur med afsæt i stedbundne værdier
Blå-grønne strategier for byklimaet


Andre aktiviteter

Medlem af aftagerpanelet for Geovidenska­ber & Planlægning, Københavns Universitet
Medlem af Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps,  Københavns Universitet, fagområde Landskabsarkitektur og Bydesign
Mentor, Arkitektforeningens mentor-men­tee ordning