Støtteerklæring til Det Fynske – og Det Jydske Kunstakademi

Kære rektorer

Tak for jeres brev af 4. marts 2010 til Akademiraadets formand.

Akademiraadet har tidligere i brev dateret 18. juni 2004 til jeres forgængere givet udtryk for, at mulighederne for flere indgange til kunstnerisk uddannelse på højt niveau principielt bør fastholdes, og at ansvaret for Det Fynske og Det Jyske Kunstakademi efter rådets opfattelse ikke bør blive en entydig kommunal opgave.

På mødet den 26. maj i år har rådet besluttet at støtte jeres indsats for at give ligeværdige vilkår for de tre danske kunstakademier.

Rådet deler jeres betragtninger omkring diversitet og mangfoldighed i kunstuddannelsen og det utidssvarende i, at Det Fynske og Det Jyske Kunstakademi fortsat er underlagt kommunal status på trods af fuld statsstøtte til andre længerevarende kunstneriske uddannelser som f.eks. musikkonservatorierne, regionalt placeret flere steder i landet.

Samarbejdet mellem jer og Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolernes rektor Mikkel Bogh, omkring et løft af hele feltet, anser rådet for afgørende i bestræbelserne på at undgå en marginalisering, at opnå ligeværdighed og at styrke den faglige diskussion.

Rådet ser frem til offentliggørelsen af jeres samlede visioner for fremtidens billedkunstakademier.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET