Støtteerklæring til Fonden Raadvad Fabrik

Akademiraadet har modtaget en henvendelse fra Fonden Raadvad Fabrik i forbindelse med Freja Ejendommes forestående salg af ejendommen.

Raadvad har i mange år huset en række kunstnere, kunsthåndværkere og håndværkere. Og Raadvad Fabrik fungerer som deres værksteder og atelierer.

Raadvad Fabrik har, sammen med kunstnerboligerne i samme område, dannet et af de nødvendige steder, hvor kunstnere har mulighed for at fordybe sig, arbejde og forske i kunsten i et af Danmarks smukkeste områder.

I forbindelse med det forestående salg har man etableret en fond og udarbejdet en visionær plan for stedets bevarelse, hvor der arbejdes for en synliggørelse af stedets historie og en ny mulig synliggørelse af det arbejde, som skabes, så stedet kan blive et aktiv for lokalområdet.

Det er Akademiraadets vurdering, at det er en ambitiøs plan, fonden fremlægger, og rådet synes det giver mening at oprette et besøgscenter, der kan rette fokus på samspillet mellem stedets ånd og kunstens ånd, og skabe et sted for kunstnerisk læring og håndværk i Raadvad. Vi mener, at Raadvad Fabrik, hvis projektet støttes økonomisk, kan skabe et unikt sted, som vil blive attraktivt for de omkringliggende kommuners skoler, der vil få mulighed for at deltage i workshops og få et indblik i fundamentale kunstneriske og håndværksmæssige teknikker. Projektet vil skabe et interessant lokalt miljø og give området en ny attraktionsværdi – også for mange besøgende, der tager til området for at nyde den smukke natur.

Akademiraadet mener, at det i øjeblikket er meget vigtigt at fokusere på kunstneres arbejdspladser, så kunstnerne ikke – som det sker flere steder for tiden – bliver presset ud af deres boliger og arbejdspladser af den økonomiske udvikling på boligmarkedet.

Akademiraadet håber, at det lykkes Fonden Raadvad Fabrik at finde en løsningmodel til at udvikle deres vision, som ville kunne give et vigtigt indblik i kunstneres arbejdsmetoder, og skabe et kreativt og læringsorienteret sted – med kunsten og kunstnere i centrum for læringen.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET