Svar til Bornholms Museum

Kære Lars Kærulf Møller

Tak for dit brev af den 22. august 2017.

Det udløser stor glæde og tilfredshed i Akademiraadet, at man fra Bornholms Kunstmuseums side har taget vores bekymringer, i forbindelse med den kommende udvidelse af museet, til efterretning. Vi sætter pris på at være blevet taget med på råd og på jeres invitation til en konstruktiv dialog.

Vi oplever, at man nu har skabt et scenarie, hvor der er alle gode muligheder for at James Carpenter får forløst sit interessante projekt. Det vil nu ske i bedste samklang med både den landskabelige helhed og den eksisterende museumsbygning, og vi støtter fuldt op om det valgte team.

Vi ønsker jer al mulig lykke i den videre proces, og ser frem til at besøge museet, når det engang
står færdigt.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET