Sven Hols’ Legat 2023

Billedkunstner
Nanna Lysholt Hansen


Forstavelsen mis (med ét s), som i misunderstand, misconstrue, misbehave …, kommer fra indoeuropæisk mei, der betyder noget i stil med at forskyde, eller fra det latinske minus: mindre, ringere.

Så er der handlingen to miss, som hvad enten den betyder at ramme ved siden af noget eller savne noget, kommer fra det oldengelske missan, som i miste, altså fraværet af noget.

Tiltalen Miss er derimod en sammentrækning af mistress, som kan betyde alt fra elskerinde til lærer til husholderske m.v., en ugift kvinde, kommer fra maistresse, altså fra mester, en overordnet.

Men det ændrer selvfølgelig ikke på, at man kan lave den betydningsglidning fra mis- til Miss, lydligt,  og at man dermed kan høre kvinder omtalt som fejl og fravær og forskydninger, hele tiden. Og det ændrer selvfølgelig ikke på, at vores tanker er begrænset til vores sprog, og at vores sprog indeholder al mulig dumhed, fordi det afspejler og udgøres af vores allesammens dumhed, deriblandt vores misogyne dumhed. Og det er ikke bedre på billedsiden!

Men spørgsmålet er, om det kun er denne misogyne undertrykkende dumhed, der repeteres i Nanna Lysholt Hansens værk Miss, eller om den lydlige betydningsglidning også går den anden vej; fra en mangel, et fravær, noget forkert, til en mester, som altså mesterforstår, mesterkonstruerer og mester-opfører-sig.

– Jacques Derrida skrev engang en bog på 110 sider om en stavefejl, han havde lavet, hvori han blandt andet hyldede det bogstav, han havde sat forkert, som sprogets pyramide osv. osv.

Og måske er Nanna Lysholts s en slags tilsvarende sprogets sløjfe, som gør, at sproget flytter sig mellem et misogynt undertrykkende minus og en venlig, men bestemt, magtovertagelse. I hvert fald er det et værk, der – som Nanna Lysholts værker i øvrigt – gør os opmærksomme på sprog og billeders magt og på sproglige og billedlige fejlrepræsentationer, af kvinden, af kønnene, af vores verden.

Og det er temmelig vigtigt. Det er måske faktisk det vigtigste overhovedet. Så for dette arbejde med at åbne vores øjne og ører vil vi gerne tildele Sven Hols’ Legat i 2023 til Miss? Missus?

Mester Nanna Lysholt Hansen.