Udtalelse om Take the Money and Run

Akademiraadet har, på baggrund af den nyligt afsagte dom i sagen mellem Kunsten i Aalborg og Jens Haaning, modtaget henvendelser om rådets tildeling af Franciska Clausen Medaljen til Jens Haaning for værket Take the Money and Run i 2022.

Haaning skal ifølge dommen betale det lånte beløb tilbage til kunstinstitutionen og dække sagens omkostninger. Haaning har ikke fået medhold i sit modkrav for krænket ophavsret på et tilsvarende beløb. Dommen ændrer ikke Akademiraadets holdning til værket.

Jens Haanings kunstpraksis er konceptuel og forholder sig konsekvent til den ramme og offentlighed, som værker og udstillinger indgår i. Udstillingen Work it out handlede om fremtidens arbejdsliv og var med mere end 20 deltagende kunstnere den fysisk største særudstilling på Kunsten nogensinde. I begrundelsen for tildelingen af Franciska Clausen medaljen står der: ”Jens Haaning peger på de skel, der er mellem kunstner og institution og de prækære forhold, de fleste kunstnere arbejder under. Der er kun én udvej. Troen på retfærdighed er væk. Take the Money and Run!” Haaning har med værket foretaget en handling, der fremprovokerer en stillingtagen til kunstnernes arbejdsliv og økonomisk udsatte situation på kunstscenen.

Det er langt fra første gang, at tilblivelsen af et kunstværk medfører et sagsanlæg eller et lovbrud. Kunstnere er underlagt loven på samme måde som alle andre borgere. Om et aftale- eller lovbrud indgår som en integreret del af et værk, er ikke nødvendigvis afgørende for værkets kunstneriske kvalitet. De juridiske aspekter af sådanne sager behandles og afgøres af retsvæsenet og har samme konsekvenser for kunstnere som for alle andre borgere. Kunsten i Aalborg, Byretten og Akademiraadet anerkender alle, at Take the Money and Run er et kunstværk. Intet i dommen ændrer ved dette eller ved værkets kvalitet.

Akademiraadet er blevet spurgt til relationen mellem holdningen til Jens Haanings værk og rådets opfattelse af den meget omtalte bustehappening, hvor kunstneren Katrine Dirckinck-Holmfeld står over for en kommende retssag. Princippet er det samme: Akademiraadet anerkender, at det er et kunstværk, men kan og skal ikke vurdere de juridiske aspekter af værket. Akademiraadet har ikke anlagt sagen, men har som statens forvalter af busten af Frederik V selvsagt en almen forpligtigelse til at bidrage til politiets efterforskning og til at svare på anklagemyndighedens spørgsmål.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET