Udvalgsleder Stine Poulsen takker af

Efter 6 år i Akademiraadets Udvalg for Landskab og Planlægning takker arkitekt Stine Poulsen af og sætter ord på sin tid i udvalget:

”I de sidste 4 år har Akademiraadets Udvalg for Landskab & Planlægning beskæftiget sig målrettet med de æstetiske og fysiske konsekvenser af klimaforandringer, de afledte tilpasninger i byerne og det åbne land og tab af biodiversitet.

Den 1. april giver jeg stafetten videre, når jeg forlader udvalget efter 6 år som medlem og siden udvalgsleder. Jeg glæder mig over, at udvalget er fuld af stærke faglige kræfter, der fortsætter udvalgets arbejde med at yde rådgivning om billedkunstneriske og arkitekturfaglige spørgsmål inden for klima, natur, planlov og landskabsplanlægning på tværs af regioner og kommuner.

I en tid med klimaforandringer, omstilling til grøn energi og byers urbanisering er det ikke blevet mindre vigtigt, at vi indretter vores samfund med omhu, kvalitet og skønhed for øje, og tænker i helheder i den måde vi planlægger vores landskaber og byer på.

Udvalg for Landskab & Planlægning er et lille, men aktivt arbejdende udvalg, hvor alle 6 medlemmer byder ind med hvert sit faglige afsæt til en flydende, associerende og inspirerende samtale, som vi tager os tiden til at have, og som vi anvender i løsningen af udvalgets opgaver. Dét har jeg værdsat. For mig er den samtale, vi udvikler mellem billedkunstnere og arkitekter i udvalget, og den dialog vi etablerer med omverden om kunstneriske spørgsmål i samfundet, det centrale og personligt berigende.

Udvalg for Landskab og Planlægning har årligt initieret lokale møder rundt i landet. I de seneste år har udvalget mødtes med fagpersoner i Odsherred, Faaborg-Midtfyn og Bornholm. Det har resulteret i lokal dialog om blandt andet den menneskestyrede udvikling mod en mere biodivers skov, om planlægning af energi-øer og deres indpasning og æstetik i det åbne land, om byudvikling til stedet frem for steder til byudvikling. Udvalget etablerer på den måde faglige forbindelser; en håndsrækning som sparringspartner i kunstneriske og arkitektoniske spørgsmål og en udveksling om samfundsaktuelle dagsordner med afsæt i det lokale.

Udvalget har udtalt sig om havvindmølleparker, om landsplansdirektiv om grønne kiler, om udvikling af arkitekturpolitik i kommuner, om metodisk brug af landskabsvurderinger, om naturværdier og landskabskunst, om energi-øer og energianlæg, med høringssvar om miljøkonsekvensvurderinger og miljøkonsekvensrapporter for kystbeskyttelse og byudvikling i kystnære landskaber. Ikke mindst har Udvalg for Landskab og Planlægning indledt en dialog om Danmarkskortet 2050. I kort og essays har udvalget udarbejdet en række utopier for, hvordan biodiversitetsmotorveje, sammenhængende grønne områder, havvandsstigninger, stormflod, udtagning af lavbundsjorder, grønnere transport og skovrejsning kan tegne en ny fordeling i anvendelsen af landet.

Temaer, der ikke er blevet mindre aktuelle nu. Klimaforandringerne har allerede fremrykket nødvendige diskussioner om beskyttelse, tilpasning eller tilbagetrækning fra vandet i bysamfund, kulturmiljøer, kystområder og vandrige oplande. Særligt samtalen om prioriteringerne i det åbne land presser sig på med plads til sammenhængende beskyttet natur og grøn energi, og et dynamisk blik på landskabets forandring i et ændret klima.”


Akademiraadet takker Stine Poulsen for den store indsats i udvalget gennem de sidste 6 år.