Ulrik Kuggas

Arkitekt

Uddannet landskabsarkitekt MAA MDL.

Ulrik er uddannet fra Arkitektskolen Aarhus og Kunstakademiets Arkitektskole, hvorfra han tog afgang i 1992. Gennem årene har han arbejdet med alle aspekter af landskabsarkitektfaget.

Han har arbejdet på tegnestuer i Danmark og Tyskland.

Han er ansat på WSP’s afdeling for Klimatilpasning & Byudvikling.

Har desuden egen tegnestue: SLOWLAND.

Ekspertise og arbejdsområder

Har de seneste 10 år primært arbejdet med projekter, der relaterer sig til skybrudssikring som f.eks. projektet Klimatilpasning Kokkedal.
Har senest stået bag Karens Minde Aksen i Københavns Sydhavn for Schønherr A/S.


Andre aktiviteter

Har siden 2006 været tilknyttet tidsskriftet Landskab, har været formand for redaktionsudvalget, og skrevet en lang række artikler for magasinet.

Har været medlem af bestyrelsen for Danske Landskabsarkitekter. Er medlem af Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps, Københavns Universitet, fagområde Landskabsarkitektur og Bydesign.