Velkommen til Akademiraadets nye hjemmeside – tradition og relevans i digital form

Akademiraadets hjemmeside fortæller om rådets aktiviteter, så alle interesserede borgere og institutioner, der ønsker at orientere sig om billedkunstens og arkitekturens rolle i samfundet kan finde ny viden på begge områder.

Overordnet er det Akademiraadets formål at styrke billedkunstens og arkitekturens rolle og betydning i samfundet. Dette formål kommer til udtryk som offentlige udtalelser, som høringssvar og i den løbende dialog med beslutningstagere i både staten og i landets kommuner og regioner.

Akademiraadet har endvidere til opgave at rådgive landets menighedsråd om kunstnerisk udsmykning i landets kirker.

Hvert år uddeler Akademiraadet en række hædersmedaljer og legater til landets mest betydningsfulde billedkunstnere og arkitekter.

Rådet udpeger desuden sagkyndige til forskellige råd, nævn og bestyrelser i landets kulturinstitutioner og kommuner.

Endelig forvalter rådet Akademiets kunstsamling, hvorfra der jævnligt udlånes værker til både danske og internationale udstillinger.

For at styrke Akademiraadets dialog med både lokale og nationale myndigheder og beslutningstagere har rådet gennem de seneste år udviklet en ny strategi, der blandt andet rummer en ambition om at tydeliggøre billedkunstens og arkitekturens rolle i samfundet – både i forhold til samarbejdspartnere og myndigheder, der træffer beslutninger om billedkunst og arkitektur i hele landet, og til den brede offentlighed.

Akademiraadets nyhedsbrev

Akademiraadets nyhedsbrev er et kommende tiltag, der giver indblik i den viden om billedkunst og arkitektur, som Akademiraadet producerer i sit løbende arbejde. Her vil rådet i form af udtalelser desuden formidle sin faglige indsigt i aktuelle emner og større mærkesager.

Akademiraadets nye hjemmeside er blevet til med støtte fra Ny Carlsbergfondet.