Vermlandsgade og Siljangade

Akademiraadets høringssvar til Forudgående offentlighed om kommuneplantillæg for byudviklingsområderne Vermlandsgade og Siljangade

Akademiraadet ser det udsendte oplæg, med udgangspunkt i Økonomiudvalgets beslutninger fra 24. maj 2022 og 6. december 2022, som et positivt nybrud i Københavns Kommunes byudviklingsstrategi. Forhåbentlig vil det betyde, at de eksisterende kreative miljøer i området kan fortsætte i sameksistens med fremtidige beboere og erhvervsdrivende på AGA-grunden, og at bydelen kan være til inspiration for byudvikling i København og i resten af landet.

I oplægget fremstår det desværre uklart, om området øst for Laplandsgade bør fastholdes som kreativ erhvervszone med lav bebyggelsestæthed. Derfor vil Akademiraadet anbefale, at dette tydeliggøres i kommuneplantillægget. Bebyggelsesprocenten bør ikke være over 60%, og området skal fastholdes som erhvervsområde, uden mulighed for boligbyggeri. Denne del af området har et meget velfungerende miljø af små kreative virksomheder og værksteder indenfor håndværk, design og kunst. Denne type kreativt miljø er opstået over tid, og er et sårbart økosystem med en fin synergi og interaktion imellem de enkeltstående små virksomheder. I den sammenhæng er husleje-niveauet et væsentligt parameter, og det beskyttes bedst ved at gøre området mindre attraktivt for spekulative investeringer.

I Københavns Kommune bliver der stadig færre områder, hvor selvstændige håndværksmestre, kunstnere og andre kreativt udøvende kan arbejde side om side.

De kreative erhvervszoner har stor betydning både for byens økonomi og for dens kultur. Vi skal bevare sporene fra Københavns historie som industriby, og vi skal bevare de små selvstændige håndværksmestre, for dem har vi alle brug for i hverdagen. Og så skal vi understøtte de økosystemer, der holder liv i det kreative vækstlag, der er med til at sætte København på verdenskortet. Alt for mange erhvervsområder i København er enten forsvundet eller truede i dag.

Det vil yderligere give god mening, at den nye udvikling af AGA-grunden finder inspiration i den kreative zone, således at der også her kan findes lokaler, der er egnede til værksteder for kunst og håndværk. Det kunne fx ske ved at lade eksisterende ældre bygninger stå uforandrede, og lade brugerne selv færdiggøre dem. Man kan også lade dele af nybyggeriet stå som rå huse, som brugere og beboere selv færdiggør, sådan som det kendes fra Studio Elementals boligprojekter i Chile. Kommuneplanen kan fastslå, at en vis procentdel af nybyggeriet skal udgøres af denne bygningstype og transformerede bygninger. 

Akademiraadet anbefaler herudover, at højdegrænsen i området vest for Laplandsgade bliver på syv etager mod Vermlandsgade, med en nedtrapning mod Uplandsgade.

Akademiraadet stiller sig til rådighed for uddybende dialog.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET