Vi tror også på kulturministeren!

Kunstneriske ambitioner og konkret handling bør gå hånd i hånd i ny arkitekturpolitik. Akademiraadet hilser Marianne Jelveds initiativ om en ny arkitekturlov varmt velkommen!

Vi tror på kulturministerens gode intentioner, men ideoplægget savner konkrete tiltag der styrker arkitektens og kunstens position som en afgørende og værdiskabende del af arkitekturen.

Kultur og vækst

Akademiraadet opfordrer til at en ny politik har langt større ambitioner for arkitekturens kunstneriske dimension, fordi de værdier og den omtanke der manifesterer sig i den gode bygningskunst og de kreative løsninger på den lange bane kan resultere i bæredygtighed og salgbare produkter.

Den verdenskendte danske designtradition, som fortsat høster stor international opmærksomhed, står stærkt fordi kunst, kultur, værdier, miljø og praksis går hånd i hånd. Hvis Danmark skal brande sig ud af krisen på velfærdsinnovation og en bæredygtighedsdagsorden, bør det derfor ikke kun ske på baggrund af enkelte succeshistorier. De bureaukratiske barrierer der i dag udhuler arkitektens rolle skal fjernes, og de kunstneriske kræfter stimuleres bredt og sikres en reel plads i uddannelsen, planlægningen og eksekveringen.

Da Churchill under 2. Verdenskrig blev spurgt om kulturbudgettet kunne spares væk, svarede han: ”Jamen, hvad kæmper vi så for?”

Faren ved at begrænse snakken til ”bæredygtighed”, ”internationalisering” og ”vækst” er at vi glemmer arkitekturens kunstneriske dimension som det mest værdiskabende i den danske arkitekturtradition. En ny arkitekturpolitik skal først og fremmest indeholde forudsætninger, der sikrer at arkitekturen ikke bare bliver til byggeri og anlæg men kvalitativ bygningskunst, landskabsarkitektur og byplanlægning.

Det er den grundholdning som befrugter og udvikler de tekniske, målbare discipliner og løfter dansk arkitektur udover det ordinære, det rationelle, det som før er set.

Vi ser frem til at den ny arkitekturpolitik adresserer denne grundholdning.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET