Vilhelm Pachts Kunstnerlegat 2007

Billedkunstner
Katya Sander


Akademiraadet har i 2007 tildelt billedkunstneren Katya Sander Vilhelm Pachts Legat på 90.000 kr. med følgende motivering:

Billedkunstneren Katya Sander stiller altid væsentlige spørgsmål med sin kunst. Spørgsmål om sprog, køn og magt, om urbanisme, kortlægning og visuel kultur. Spørgsmålene er omfattende og flere endnu, for Katya Sander er på nærmest overvældende vis i stand til at føre mange samtidige diskussioner i sin kunstneriske praksis. Med sin samtidskunstneriske indstilling behersker Katya Sander en række medier og kunstneriske praksisser med en fin fornemmelse for stoffet og en sikker forståelse af de forskellige virkemidler. Det gælder såvel tegning, fotografi, video, installation, arkitektoniske indretninger, og ikke mindst integreringen af performative og tekstlige elementer i værket.