Vilhelm Pachts Kunstnerlegat 2012

Billedkunstner
John Kørner


Akademiraadet har i 2012 tildelt billedkunstneren John Kørner Vilhelm Pachts legat på 75.000 kr. med følgende motivering:

Maleren John Kørner hører til blandt de betydeligste yngre kunstnere i Danmark. I efteråret 2011 afsluttede John Kørner en helstøbt og vellykket udsmykning af kirken i Østerhåb ved Horsens, et 11 x 4 meter stort alterbillede, der på fornem vis understøtter lyset og enkelheden i kirkerummet, og i foråret  blev kunstneren tildelt Eckersberg Medaillen med blandt andet følgende ord:…med maksimal ytringskraft og tilsyneladende ubesværet med akvareltynde penselstrøg behersker (Kørner)sine sansers og håndens direkte berøring med lærredets overflade med en vedholdende, troværdig og eksplosiv stemmeføring. Vilhelm Pachts Kunstnerlegat tilfalder i år John Kørner for sine på en gang sprøde og storladne værker.