Vilhelm Pachts Kunstnerlegat 2015

Billedkunstner
Karin Lorentzen


Akademiraadet har i 2015 tildelt billedkunstneren Karin Lorentzen Vilhelm Pachts legat på 61.900 kr. med følgende motivering:

”Det skønne, det endelige og det uforgængelige”
Karin Lorentzen er en af de få danske billedhuggere, som har en solid uddannelse indenfor både den klassiske billedhuggerkunst og samtidskunsten. Det giver hende indgående kendskab til traditionen og samtiden, til formgivning og konceptudvikling. Lorentzen udstiller på museer, kunsthaller og gallerier rundt i landet og har modelleret motivet på fire danske mønter.

Karin Lorentzens tilgang til skulpturer, installationer og udsmykninger er mennesket, landskabet og sansningen som erkendelsens udgangspunkt, og hun er evigt optaget af menneskets ”væren i verden”. Hun arbejder med stor opmærksomhed på materialerne i sin kunst. Materialerne indgår naturligt med samme store overbevisning, som kendetegner Karin Lorentzens skulpturer.

Karin Lorentzen er optaget af det forgængelige. Materialet porcelæn sammenlignes med menneskehudens sarthed, men hvor mennesket har afgrænset tid, er porcelænets tid i princippet ubegrænset – dog skrøbeligt. 

Et andet eksempel er gipsafstøbninger af hulrummet i en sammenknyttet menneskehånd eller mellem blomsterkronblade. Hånden er væk, og blomsten visner og forgår, mens det negative rum, som danner afstøbningen, forbliver. På en måde ser vi alt andet end dét, vi forstår og registrerer. Det er ikke blomsten, men rummet uden for blomsten.

Gipsen bevarer et sirligt aftryk af blomstens væv, nu endnu mere nærværende som form, kun med en svag farveændring i gipsens hvide overflade. Karin Lorentzen vender opmærksomheden mod objekternes afgrænsning, lige dér hvor omgivelserne starter: Ikke blomsten, men den uventede skønhed som form.

Karin Lorentzen beskriver, at det ikke er mennesket som individ, hun portrætterer, men dét at være menneske. At hun er optaget af natur – både på et konkret plan og i overført betydning. Hvordan menneskets og naturens relation er til hinanden. Kunst som en fysisk måde at begribe verden på.

Karin Lorentzen markerer sig som en af de mest betydelige, danske samtidskunstnere. Hun er dybt engageret i sine egne undersøgelsesprocesser og skaber både smukke, nærværende og vedkommende værker. Det er en stor glæde at pege på Karin Lorentzen som modtager af Vilh. Pachts Kunstnerlegat 2015.