Vilhelm Pachts Kunstnerlegat 2017

Billedkunstner
Troels Wörsel


Akademiraadet har i 2017 tildelt billedkunstneren Troels Wörsel Vilhelm Pachts legat på 53.500 kr. med følgende motivering:

Troels Wörsel er en kunstner, der konsekvent arbejder med og udvikler maleriets muligheder og po- tentialer. På en på samme tid analytisk præcis og løssluppen måde, skaber han værker, som formår at skabe nye betydninger – gennem brug af det velafprøvede medie, maleri.

Troels Wörsels billeder ligner malerier, og er det også, men synes samtidig at repræsentere et forsk- ningsfelt for visuelle undersøgelser, hvor Wörsels højt udviklede og intelligente bud skødesløst syn- kroniseres til værker af stor originalitet.

For dette væsentlige bidrag tildeles Troels Wörsel Vilhelm Pachts Kunstnerlegat 2017. 

Værker vist i forbindelse med modtagelsen