Vilhelm Pachts Kunstnerlegat 2017

Billedkunstner
Stense Andrea Lind-Valdan


Akademiraadet har i 2017 tildelt billedkunstneren Stense Andrea Lind-Valdan Vilhelm Pachts legat på 53.500 kr. med følgende motivering:

Stense Andrea Lind-Valdan udforsker den maleriske tradition i et simpelt eksperimenterende billed- sprog. Med vilje og mod formår hun med helt enkle greb at afsøge det flygtige menneskelige aftryk i bredeste forstand. Hun benytter sig som oftest af kropsligt performative handlinger til at udføre sine abstrakte, kompositorisk søgende og stærkt konkrete værker. Det er kroppens sekreter, der presses mod papiret, det er skriftens tegn, der i korte sekunder fæstnes på papiret, det er en gøren og laden, der kræver en særlig følsomhed.

Skrøbelige og samtidig robuste står hendes værker som sitrende åbne spørgsmål til det fælles menneskelige.

For dette arbejde tildeles Stense Andrea Lind-Valdan Vilhelm Pachts Kunstnerlegat 2017