Vilhelm Pachts Kunstnerlegat 2021

Billedkunstner
Jacob Kirkegaard


Akademiraadet har i 2021 tildelt billedkunstneren Jacob Kirkegaard Vilhelm Pachts legat på 49.000 kr. med følgende motivering:

Vi lytter til smeltende iskapper på Grønland, affald på et forbrændingsanlæg i Roskilde og en losseplads i Kenya, en mur i Palæstina eller et grænsehegn mellem USA og Mexico, et forladt Tjernobyl, et lighus eller det indre menneskeøre. Kroppe i forrådnelse, obduktioner og kremeringer.

Med ultra følsomt lydudstyr registrerer Jacob Kirkegaard forunderlige lyde fra ukonventionelle steder og intime rum og erindrer os om, at vi er en del af en meget levende klode. 

Det uoverskuelige, det vi helt åbenlyst ikke kan rumme med blikket, men måske også har svært ved at kapere eller det vi helst lukker øjnene for, gøres sansende og kropsligt nærværende i Jacob Kirkegaards værker.

Med stor præcision nedbryder Jacob Kirkegaard lydens hierarkier, når verdens sublime kræfter opfanges, redefineres og komponeres til poetiske værker, der både appellerer til stillingtagen og hengivelse.

For dette storslåede arbejde og en markant kunstnerisk indsats tildeles Jacob Kirkegaard Vilhelm Pachts Kunstnerlegat 2021.