Vilhelm Pachts Kunstnerlegat 2022

Billedkunstner
Lise Nørholm


Akademiraadet har i 2022 tildelt billedkunstneren Lise Nørholm Vilhelm Pachts legat på 30.000 kr. med følende motivering:

 NOWA PATCH BELL BODY PROESCH PEARL FRYE IDEAS PASSMORE AURA kunne man med en vis ret sige til folk, der omtaler Lise Nørholms kunstneriske praksis som tekstbaseret. 

Selvfølgelig er NOWA PATCH BELL BODY PROESCH PEARL FRYE IDEAS PASSMORE AURA eller SIDEORDNET SAMTIDIG VÆKSTE SUBJEKTIVITET BONNIE BRITTEN OPTION OG en slags tekster, for så vidt som man kan læse dem, og de består af de ting, som tekster består af: ord (til dels) og bogstaver og nogle afstande mellem dem osv.

Men man ville nok få lidt svært ved at hævde, at Lise Nørholms praksis er en konceptuel praksis, i forlængelse af fx Lawrence Weiners, der benytter sprog, fordi det eksempelvis kan rejse over landegrænser uden at fremstå eksotisk i en anden materiel virkelighed, som et af Weiners argumenter lyder. Over for en sådan påstand ville man nok være nødt til at udbryde THE FUTURE IS MULTIBLE KOBO HAYBALE INTRO OUTRO!

Så hvad er det så? Ud over løsrevne brudstykker af sprog arrangeret på en flade? Måske ikke rigtigt noget. Men hvorfor skulle det ikke være nok? Hvad er fx et konkret maleri ud over brudstykker af noget arrangeret på en flade? Ikke rigtigt noget, eller jo: relationen mellem de ting arrangeret på den flade, ligesom i Lise Nørholms praksis. Og siger det så kun noget om relationen mellem de brudstykker af noget arrangeret på den flade? Næ, det siger vel noget om relationen mellem altmuligt; alle mulige brudstykker på alle mulige flader, altså det hele (cirka).

Og så er der noget med, hvad den flade gør. Hvor den befinder sig. En masse konventioner omkring, hvordan man håndterer et todimensionelt (cirka) kunstværk, der hele tiden gøres bevidst forkert rigtigt. 

Nogle gange er den fjollede (Ih, altså) kunstner fx kommet til at hænge et bord op på væggen for at have noget at stille sine billeder på. Eller ophængssnorene er alt for lange. Eller billederne er placeret i alle mulige mere eller mindre mærkelige stativer, i hvert fald lidt uvante i forbindelse med ophængningen af billeder. Og det er ikke kun billederne, der er billederne, det er helheden.

Altså et – det må man sige – vedholdende arbejde med: hvor sproglige og typografiske brokker og billeder og ting og sager befinder sig og bør befinde sig, som Lise Nørholm nok ikke bliver færdig med lige foreløbigt, fordi der hele tiden også er nogle andre, der placerer sproglige brokker og billeder og ting og sager alle mulige steder, som Lise Nørholm så er nødt til at omarrangere, for at vi kan få bedre, eller værre, eller slet ingen, styr på dem, og for dette vedholdende arbejde tildeles Lise Nørholm Vilhelm Pachts Kunstlegat 2022 med et stort tillykke og et BELLIGENHED BELLIGGENHED BELIGGENHED DE FULDE OVER VERDEN MACHINE GRÄNSEN NOGÅN VARA SÅ AF FORHOLDET OG MELLAN OCH NÅGON ATT ATT AR ER DE OVERVEJELSER MELLEM BILLEDE CHANCE VARA INTE HÅRFIN!”