Vilhelm Pachts Kunstnerlegat 2023

Billedkunstner
Anette Abrahamsson


Akademiraadet har i 2023 tildelt billedkunstneren Anette Abrahamsson Vilhelm Pachts legat på 20.000 kr. med følgende motivering:

I 2003 skabte Anette Abrahamsson udstillingen ”Vacuum Narrativum” på udstillingsstedet Overgaden i København. Altså for 20 år siden. I de 20 år, der er gået, har Anette Abrahamsson taget sin maleriske praksis i mange ny retninger.

Et kendetegn ved Abrahamssons malerier er omskifteligheden i de motiver, vi bliver præsenteret for, og interessen for de kulturelle koder i det billedflow, vi møder i verden. Men i denne omskiftelighed er der dog et fast holdepunkt, nemlig: ”Vacuum Narrativum”.

I Anette Abrahamssons malerier, der tager udgangspunkt i motiver fra den personlige sfære, vores fælles store visuelle arkiv og internettet, oplever man et fravær. Et fravær af noget – noget som faktisk ikke helt er nemt at definere.

Vi oplever malerier af hunden Lui, et jagtmotiv, der er fundet i farens familiealbum, eller kunstneren i sit atelier. Og selvom personerne er til stede for os, og vi kan genkende de kulturelle koder i motiverne, er stemningen i malerierne udefinerbar.

Vi ser drømmende motiver fra steder, der ligger langt væk fra de nordlige regnfulde og grå breddegrader vi befinder os i. Sommer, sol og palmer. Drømmende og dermed uopnåelige steder, hvor vi – der kigger – er de fraværende.

Men fraværet er aldrig negativt. Det er aldrig afvisende. Det er sanseligt.

Sanseligt i kærligheden til maleriet og i temperaens lag på lærredet – en kærlighed til maleriet, som skinner gennem Abrahamssons mangeårige virke. Og ikke kun sanseligt i de maleriske metoder. Det er sanseligt også i motivets samtale med os, der kigger på det. En sanselig samtale, der kræver noget af os.