Vilhelm Pachts Kunstnerlegat

Billedkunstner
Pia Rönicke


Akademiraadet har i 2018 tildelt billedkunstneren Pia Rönicke Vilhelm Pachts legat på 54.500 kr. med følgende motivering:

Pia Rönicke har i en årrække udforsket de historiske og politiske strukturer og fortællinger, som på én og samme tid er rammesættende for os, men som vi også kan forhandle og derigennem bruge som afsæt for nye erkendelser, muligheder og narrativer.

Pia Rönickes værker og udstillinger udfolder sig ofte som undersøgende, rumlige situationer, hvor arkivmateriale, film og skulpturelle elementer sammenstilles til en form for sanselige konceptuelle landskaber, som vi kropsligt kan gå på opdagelse i, samtidig med at vi langsomt bliver løftet erkendelsesmæssigt. 

På en af hendes seneste udstillinger The Cloud Document på Overgaden i 2017, tog udstillingen udgangspunkt i den danske botaniker Frederik Liebmanns planteindsamlingsrejse til Mexico i årene 1841-43. Ved at foretage en nutidig genindsamling af nogle af Liebmanns planter og skabe forskellige sammenstillinger af arkivmateriale, nye filmiske registreringer af planternes biotoper, tidligere tiders forskning og fremtidens digitale DNA-kortlægninger, skabte Pia Rönicke et mange-facetteret betydningsrum af stor intensitet og konceptuel skønhed.   

For sit stringente kunstneriske arbejde tildeles Pia Rönicke Vilhelm Pachts Kunstnerlegat 2018.