Villaen på Rungsted Strandvej 91

Akademiraadet har på sit møde den 23. april 2008 behandlet henvendelsen af 16. april fra Plan og Byg i Hørsholm kommune.

Plan og Byg har ønsket en udtalelse fra rådet om rådets holdning til bevaring eller fredning af villaen tegnet af professor, arkitekten Tage Lyneborg og opført i 1984.

Rådets uforbeholdne vurdering er, at bygningen er bevaringsværdig.

Rådet finder, at bygningen er opført i en tid og af en arkitekt, der begge har efterladt sig afgørende og bevaringsværdige spor.

Huset kendetegner en særlig arkitektonisk periode og nyfortolkning af villakonceptet inspireret af amerikansk arkitektur, men med den særegne nordiske fornemmelse for rum, lys og kontekst. Det særlige forhold, med hjørnevinduet og træet lige uden for, vidner om en højt kvalificeret arkitektonisk forståelse og fornemmelse set i forhold til den snævre ramme, som gavlhuset er placeret i.

Rådet håber, at bygningen og træet bevares og desuden fredes for eftertiden.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET