Vindmøller i København

Akademiraadet har på sit møde den 13. januar behandlet det af Københavns Kommune tilsendte oplæg til opstilling af vindmøller i fire lokaliteter inden for Københavns Kommune.

Akademiraadet har med interesse læst slutrapporten: Virkemiddelkatalog for energiforsyning af 12. december 2008, for den i oplægget benævnte København Klimaplan. Heri er der på siderne 41-44 udført beregninger for den effekt, økonomi og tidshorisont, der vil være resultatet af kommunens medvirken i opstilling af havvindmøller på Kriegers Flak, Store Middelgrund og Rønne Banke.

Det fremgår af beregningerne, at effekten, økonomien og tidshorisonten for disse havvindmølle-projekter er en langt mere perspektivrig måde at opfylde kommunens intentioner på, end den uheldige opstilling af mindre vindmøller i de fire lokaliteter i Københavns bystruktur.

Akademiraadet lægger i denne forbindelse vægt på de arkitektoniske konsekvenser det aktuelle oplæg vil have for Københavns samlede byprofil og vanskeligheden ved at indpasse vindmøllerne i de fire lokaliteter, hvilket er udtrykt i oplægget i forbindelse med de nødvendige VVM og SMV vurderinger.

Akademiraadet skal derfor varmt anbefale, at den fremtidige udbygning af vindmøllekapaciteten i Københavns kommune kun foretages i de nævnte havvindmølleparker.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET