Whistleblowerordningen

Akademiraadet har på grund af sin størrelse ikke sin egen whistleblowerordning. Ønsker du som whistleblower at indberette forhold vedrørende Akademiraadet, kan du benytte den eksterne whistleblowerordning i Datatilsynet.

Du finder Datatilsynets eksterne whistleblowerordning her: Whistleblowerordningen i Datatilsynet.