Aftagerpaneler ved Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner

Høringssvar over udkast til. bekendtgørelse om aftagerpaneler ved Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner
j.nr. 2004-16808-37

Akademiraadet ser positivt på oprettelsen af aftagerpaneler ved Statens arkitekt- og billedkunstskoler, idet rådet opfatter bekendtgørelsens intention som en styrkelse af kontaktfladen med de brugere, der skal aftage kandidaterne fra uddannelserne.

Den eneste bemærkning rådet har til udkastet vedrører §3. Rådet ser gerne, at der er stor fokus på, at arkitekters og især billedkunstneres “ansættelsesområder” og “arbejdsmarked” forstås bredt nok til, at det også omfatter en diversitet med andre relevante faglige miljøer. Det er væsentligt, at der kan tegnes et dækkende billede af aftagere og muligheder for de skabende kunstneres og arkitekters virksomheder her og i udlandet.

Desuden må det forventes, at aftagerpanelernes betydning kan styrkes, ved at deres erfaringer kan opsamles og stilles til rådighed for ACE Denmark eller Akkrediteringsinstitutionen, med det formål at sikre og dokumentere uddannelsernes kvalitet og relevans. 

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET