Augusta Atla

Billedkunstner
Stiller op til Akademiet og JuryenFødt: Gentofte i 1979, medlem af Kunstnersamfundet, bestyrelsesmedlem i KKS i 2021-2022

augustaatla.com

Kunstnerisk virke

Som udgangspunkt forsker mit arbejde i billedsprogets udvikling i Europa – med fokus på maleriets teori og historie. Maleriet er ikke blot form, stilhistorie eller bare et billede, men derimod en metode vi har udviklet i Europa til at spejle, debattere og videreudvikle vores identitet, værdier, historiedannelse, kultur og hukommelse. Man kan ikke vriste den aktivistiske del løs fra kunstens væsen. Mennesket er ikke et apolitisk væsen. Ej heller kan man adskille kunsten og mennesket. Mine værker kredser om historieskrivning, historiens udvikling, samfundets værdier, humanisme og vigtigheden af kunst som fri i et sekulært demokrati. Jeg arbejder i alle medier, såsom collage, maleri, installation, grafik, performance, fotografi, video, tekst og skulptur.

En kultur vil altid spejle sig i sin kunst; kunst og politik er altid i konstant rivende udvikling sammen. Kunsthistorien indeholder tonsvis af eksempler – på godt og ondt – på, hvordan kunst og politik er uadskillelige, lige siden Europas og demokratiets fødsel i antikken.

Jeg deltager i offentlige debatter omkring kunstens vigtighed i samfundet, jeg deltog i debatten om koranloven, og var direkte imod den lov og aktivt forsøgte at bekæmpe den. Jeg var medunderskriver og stærk agitator af underskriftindsamlingen (20.09.23) mod koranloven, og formidlede den til billedkunstlivet i dk. Jeg skrev tre kronikker om det (i Kunsten.nu, Kulturmonitor og i Dagbladet Information) i sep-nov 2023, og deltog i et hav af programmer om det på Berlingske podcast, P1 Morgen, TV2 DATO podcast og TVA og Deadline.
388 danske kunstnere, forfattere og samfundsdebattører i fælles protest mod koranloven: »Et øksehug i ytringsfriheden«

På grund af den manglende diversitet på den danske kunstscene startede jeg i 2020 på at forsøge at sætte skub i debatten og udviklingen gennem tekst- og redaktørarbejde. Dette indbefattede også politisk arbejde som at interviewe kulturministeren om ligestillings -og diversitetsmål samt gennemsigtighed i dansk kunstliv. Kunsthistorien og de nationale kunstsamlinger er i krise. Gamle levn fra bourgeoisiet om klasser og køn bevirker, at museumsbranchen herhjemme er forældet. Kønsbevidsthed som sigte er en vigtig brik i både i historieskrivningen og i et sundt demokrati. Opstøvning og inklusion af kategorien kvindelige kunstnere betyder en total omskrivning af kunstens tidslinje og ismer, som vi kender dem.

Jeg har desuden været klummeskribent om kunst og politik i tidsskriftet kunsten.nu fra oktober 2022.

Del af min praksis er performance, som jeg selv kalder ’stand-up lecture’ eller ’theatre-lecture’, og dermed menes, at der også arbejder med selve formen “foredrag” i foredraget. Desuden inddrages lyd, bevægelse og billeder i deres helt egen poetiske orden.
Foredragene er på dansk og varer hver omkring 40-45 min. Der afholdes tre ved Sophienholm Kunsthal i januar 2024.

Fra 2007 – 2016 rejste jeg gennem Europa, boede i Venedig, Rom, Milan, Paris og Athen, besøgte de europæiske mesters kunstværker, og forskede i religiøs ikonografi og den græske antik – aspekter som alle stadig har en dyb indflydelse på mit arbejde. Dvs. jeg håndterer kunstobjektet som en arkæolog, der ser på tidens efterladenskaber som bevismateriale på tankeformer.