Bevar Museum Ovartaci – bevar samlingen

Museum Ovartaci, der lige nu har til huse på Psykiatrisk Hospital i Risskov, rummer en samling på godt 12.000 værker skabt af hospitalets patienter igennem 100 år.

Den psykiatriske afdeling i Risskov skal lukke inden for de næste par år og flytte til Det Nye Universitetshospital i Skejby. Museets og samlingens fortsatte eksistens er dermed truet.

Helt centralt i samlingen står Ovartaci, som var patient på stedet fra 1929 til sin død i 1985, og som er repræsenteret med 500 af de i alt 850 værker, der er udstillet. Hans kunst er enestående og af høj kunstnerisk værdi og derfor bevaringsværdig – også i et internationalt perspektiv.

Samlingen rummer billeder, skulpturer og tegninger skabt uden filter og med en sanselig direkthed, og hvis æstetiske formsprog mange kunstnere efterstræber.

Samlingen bidrager ikke alene til forståelsen af psykisk lidelse, men rummer i særdeleshed et vigtigt kapitel om den moderne kunsts historie. Lukkes museet, mister vi en unik samling, og det vil være et stort tab – ikke alene for kunsten, men for hele samfundet.

Det er en udbredt holdning i den danske kunstverden, at samlingen, særligt Ovartacis værker, er unikke og bevaringsværdige. Om Museum Ovartaci skal bevares med tilknytning til Det Nye Universitetshospital i Skejby eller i tilknytning til en anden kunstinstitution, er ikke det afgørende. Det afgørende og væsentlige er, at den samling, som nu er udstillet på museet, forsat vil være tilgængelig for offentligheden.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET