Fremtidens Sølund

Forslaget til lokalplan virker gennemarbejdet og giver et fyldestgørende bud på en kommende bebyggelse, en erstatning for det nuværende Sølund.

Det eksisterende Sølund er karakteriseret ved en bebyggelsesplan, der i sin struktur tilgodeser den fantastiske beliggenhed ved Sortedams Sø. Både i den overordnede plan og i boligernes facader skabes der ved hjælp af facadernes foldninger udsigt fra alle stuer. Det er en overbevisende måde at give en boligbebyggelse identitet i relation til stedets særlige muligheder og kvaliteter.

I det nye forslag til boliger er den lukkede karréform dominerende, og man kunne ønske sig en bebyggelsesform og en rumlig struktur, der på en bedre måde forholdt sig til søerne.

Karréen virker selvklart rigtig i forhold til bydelens gader og den øvrige struktur, men en kombination af åbenhed mod søerne og traditionelle gadeflader ville være at foretrække.

Forslaget til udformningen af tagterrasserne virker fremmed for stedet og bydelen, og det udtrykker sig mere som en arkitektonisk signatur hentet fra eksempelvis Århus Universitet, fremfor en stedbunden kvalitet.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET