Valg til Akademi og Jury 2024

Det er store globale kriser som klimaforandringer, faldende biodiversitet og energikrise, der lige nu sætter dybe aftryk i vores samfund og kræver, at vi alle sadler om. Vi er nødt til at gøre noget andet. Som en af de bærende værdier i vores velfærdssamfund, har kunsten en vigtig rolle i at udfordre vores syn på verden.

Som samfundets uvildige rådgiver i spørgsmål om arkitektur og billedkunst, er det vigtigt, at Akademiet for de skønne kunster med Akademiraadet som ledende organ, spejler de aktuelle problemstillinger og agerer proaktivt i den offentlige debat.

Kunstnersamfundet, som er institutionens demokratiske bagland, repræsenterer med sine næsten 1500 medlemmer mange højtspecialiserede kunstfaglige kompetencer, viden og ressourcer, der udspringer af praksisbaseret arbejde med billedkunst, arkitektur, planlægning m.m., og gør den til et talerør for kunstnerisk kvalitet og udvikling overalt i det danske samfund.

Tirsdag den 28. november udskrives Kunstnersamfundets valg til Akademi og Jury. Ved valget vælger Kunstnersamfundet blandt sine medlemmer 15 arkitekter og 15 billedkunstnere til Akademiet. Til juryen vælges 3 arkitekter og 3 billedkunstnere. Akademiraadet udpeger de øvrige 6 medlemmer. Valget gennemføres hvert 3. år og Akademiets medlemmer vælges for 6 år ad gangen.

Akademiets virksomhed udøves gennem Akademiraadet, der består af 12 medlemmer; 6 billedkunstnere og 6 arkitekter. Akademiet vælger blandt sine medlemmer de 12 medlemmer til Akademiraadet.

Er man medlem af Kunstnersamfundet kan man få indflydelse på, hvem der vælges ind i henholdsvis Akademiet og Akademiraadet. Som udøvende arkitekt eller billedkunstner kan man 4 gange årligt søge om optagelse i Kunstnersamfundet. 

 

Læs mere