Rasmus Røhling

Billedkunstner
Stiller op til Akademiet og JuryenRasmus Røhling, 41 år, Billedkunstner, bor og arbejder i København.

På arbejdsmarkedet og i den akademiske verden fremhæves kunstnerisk tænkning og metode ofte som en rollemodel. For mig ligger der en vigtig pointe i at dette potentiale i langt højere grad præger samtalen om billedkunst i den bredere offentlighed.

I den forestående optimering af Akademiraadets faglige grundlag er det for mig især vigtigt at italesætte den analytiske adræthed og kritiske kapacitet det billedkunstneriske felt besidder.

I mit arbejde som udstillende billedkunstner i ind og udland- og især i mit sideløbende arbejde som underviser, overraskes jeg konstant over hvor underanderkendt kunsts potentiale—og faglighed i det hele taget—er i det danske samfund, i forhold til lignende velfærdssamfund som f.eks. Sverige eller Tyskland.

Jeg mener, at hvis vi skal fremme billedkunstens vilkår i samfundet, skal kunst generelt tales op, nuanceres og overall være mere positivt repræsenteret i den gængse samfundsforståelse.

Billedkunst skal associeres med det skønne—ja— men i lige så høj grad med et kontinuerligt nysgerrigt, paradoksalt og kritisk granskende syn på samfundet. Efter min mening alle aktiver i kunsten der er ultra kompatible med den nutidige debat- og konstant selvevaluerende samfundsforståelse.

Akademiet og Akademiraadet udgør både en unik, vigtig- men også udfordret position i samfundet at tale på billedkunstens vegne fra. Jeg melder mig hermed som kandidat fordi jeg har lyst til at være med til at præge denne udvikling, ud fra netop en position, kontekst og ikke mindst en faglighed hvor jeg føler jeg kan være med til at gøre en forskel.