Samtaler på stedet

Akademiraadets Udvalg for Landskab & Planlægning tager én gang årligt initiativ til møder med fagfolk og aktører i forskellige områder af Danmark.

Rammen om møderne er tværfaglige samtaler om et samfundsaktuelt tema på en udvalgt lokalitet. Udvalget har gennem årene initieret faglige lokale samtaler om blandt andet klimatilpasning, stormflod og havvandsstigninger – lokal identitet, bosætning og boformer i en landkommune – skovforvaltning, rekreativt brug og drift af naturområder – og i år er temaet natur, landskaber og energianlæg.

Faglig udveksling med afsæt i lokale muligheder
I august 2021 var udvalget på studietur i Odsherred og mødtes med fagfolk fra Odsherred Kommune til en samtale på tværs af arkitektur, planlægning og byudvikling på en lokalitet med ny bebyggelse. Turen inkluderede også et møde med Geopark Odsherred og med lokal mikrofødevareproduktion. Samtalerne efterlod en stor bevidsthed om det lokale og de unikke landskaber, men også dilemmaer, blandt andet i forhold til arkitektonisk kvalitet og tiltrækning af investeringer til byudvikling for at øge tilflytning. Samtaler om bosætning og boformer, betydningen af bebyggelsers indpasning i landskabet og lokal identitet gav en givtig faglig udveksling med afsæt i de lokale muligheder, udfordringer og erfaringer.

En samtale om fremtidens energilandskaber
Som en videre opfølgning på disse erfaringer har udvalget i august i år besøgt Bornholms første EL-værk i Rønne, opført i 1910-12 efter tegninger af Anton Rosen. Overskudsvarmen herfra var planlagt til at blive anvendt til en offentlig badeanstalt. Elværket bruges nu som samlingspunkt for Nationalt Center for Grøn Energi med udstillinger om fremtidens energisystemer, samfundspotentialer og øudvikling. Med afsæt i udstillingen mødtes udvalget med Baltic Energy Island og Rønne Regionskommune til en samtale om fremtidens energilandskaber, arkitektonisk kvalitet, visionsarbejde i forbindelse med den grønne omstilling og den borgerinddragelsesproces, der har fundet sted. Udvalget fik også belyst kunsten som en værdifuld medspiller i såvel processen som i realiseringen, hvilket blev taget positivt imod. Sammen med Rønne Regionskommune besigtigede udvalget desuden lokaliteten for det store landanlæg på øens sydside. Her blev forhold som landskabsvurderinger, valg af lokalitet og indpasning af anlægget i landskabet omdrejningspunkt for samtalen drøftet på stedet.

EL-værket i Rønne, tegnet af Anton Rosen
Administrerende direktør for Baltic Energy Island,
Søren Møller Christensen fortæller om værket.

I Nexø besøgte udvalget det relativt nyetablerede udstillingssted SOL, der præsenterer samtidskunst på havnen i Nexø. Et tidligere kølehus fra fiskeindustrien har givet tilgængelige, fleksible og betalbare rum, der danner ramme om midlertidige udstillinger, der kurateres af skiftende kunstnere. Efter en årrække med nedgang i fiskeriet er havnen nu i spirende udvikling med iværksættere, små butikker og caféer. Nye tiltag rundt på øen, som det man oplever på Nexø Havn, vidner om en tro på fremtiden for øens udvikling.

Samtalen med udstillingsstedets grundlægger og kurator afspejler, at udstillingerne er funderet på et netværk i større europæiske byer, hvor man samtidig finder en vilje til at agere lokalt. Her udvikles nye former at agere på og indgå i som kunstner, for eksempel i samarbejder med erhvervslivet. Der tegnede sig dog også et billede af, at samtidskunsten på Bornholm står lidt i skyggen af kunsthåndværket, som Bornholms markedsføres på. Dét, at udvalgets besøg også faciliterede et møde mellem SOL og kommunale repræsentanter, kan måske således også lede til nye netværk og samarbejder for begge parter.

Besøg på udstillingsstedet SOL

En værdifuld udveksling
Møderne har givet udvalget mulighed for en værdifuld udveksling med lokale fagfolk om udviklingen i planlægningen af de store energianlæg, kunstens bidrag til at formidle og perspektivere samt dilemmaer i forhold til at fastholde ambitioner for den arkitektoniske kvalitet.

Når udvalget rykker ud i landet er udbyttet en række tværfaglige dialoger på stedet, en introduktion af udvalget som sparringspart, der kan give en lokal håndsrækning som faglig rådgiver om arkitektoniske og æstetiske forhold og et udvidet blik for udvalget på samfundsaktuelle dagsordner, der kan bringes i spil i forbindelse med udtalelser og høringssvar om generelle og nationale forhold.  

Samtalemiddag mellem udvalget, Anka Nordvig Sonne, planlægger i Bornholms Regionskommune, Olga Rusnak,
kunstner og kurator i udstillingsstedet SOL samt stifteren af SOL, Sofie Amalie Andersen.