Ubalancen i verden kalder på nye narrativer

Akademiraadets nyetablerede Udvalg for Nye Perspektiver har de helt store opgaver på tapetet: det skal både bidrage til en tydeligere stemme for de yngre generationer af billedkunstnere og arkitekter i offentligheden såvel som i de faglige miljøer.

Samtidig skal udvalget også have fokus på de yngre generationers bidrag til den overordnede målsætning i Akademiraadets virke, nemlig at styrke kunstens rolle og betydning i samfundet som rådgiver i spørgsmål om arkitektur og billedkunst. Ikke nogen lille opgave at få serveret som nyetableret udvalg.

Udvalget kommer til at arbejde med tre hovedtemaer:

Det Cirkulære & Regenerative, Materialitet & Æstetik og Adgang og Diversitet.

De tre hovedtemaer bliver perspektiveret af en række undertemaer, herunder transformation og bevaring, kulturarv, økonomi, nye teknologier, intersektionalitet samt social retfærdighed. Det hele beriges af et internationalt udsyn.

Et komplekst udgangspunkt – lokalt, nationalt og globalt
Udvalgets etablering er født af det faktum, at verdenssamfundet står over for en række udfordringer, der er fatale for naturen og menneskeheden. De mest alvorlige kriser er formodentlig den menneskeskabte globale opvarmning og biodiversitetskrisen, der udfolder sin konsekvens som den sjette masseuddøen på planeten – den antropocæne tidsalder. Der er akut brug for en hurtig omstilling til en bæredygtig, cirkulær og regenerativ adfærd i alle sektorer i samfundet –  i Danmark såvel som i resten af verden. Det kalder på nye bygningsmetoder, teknologier og praksisser, og frem for alt meget mere cirkularitet og stærke regenerative systemer. Der er også store kulturelle udfordringer: Borgerne i verdens lande skal tage imod store vindmøller, solcelleparker, inflation, ændrede kostvaner og klimaforandringer i form af hedebølger, skybrud, orkaner og stormfloder. Landbruget skal omstilles, fødevareproduktion omlægges, byer gentænkes – og hvor skal de nye skove være?

Vi har også en alvorlig demografisk krise. I 1972 udgav Romklubben (den internationale tænketank, der har som formål at påvirke den globale debat om menneskehedens fremtid) rapporten Grænser for vækst, hvor én af de helt store udfordrende scenarier for kloden var befolkningstilvæksten. Heldigvis ser den nu ud til at være stabiliseret, og væksten er endda stoppet på en positiv måde, bl.a. ved at flere kvinder får uddannelser og mulighed for at bestemme over egen krop. Flere mennesker er globalt set kommet ud af fattigdom, og langt flere børn og unge har i dag mulighed for at gå i skole end for 50 år siden. Det er positivt.

Mindre godt er det, at stabiliseringen er ulige fordelt. Mange lande mangler de menneskelige ressourcer, der skal til for at passe en aldrende befolkning. I andre lande er befolkningerne fortsat store og meget unge, hvilket gør det svært at opbygge den velstand og stabilitet, der skal til for at håndtere den grønne omstilling. Her i Danmark mangler der flere steder unge til at sikre lokalsamfundene i fremtiden, mens der i de større byer er så meget pres på tilflytningen, at det er svært at finde boliger der er til at betale.  Samtidig er der en øget masse af tomme bygninger, boliger såvel som industri. Der er med andre ord stor ubalance – lokalt, nationalt og på verdensplan.

Nye Narrativer
Det er uomgængeligt, at der er behov for nye narrativer, der kan hjælpe os til at håndtere de mangfoldige og forbundne kriser – polykriserne – og igangsætte de nødvendige forandringer, tiden kræver. Narrativer, der kan bidrage til konkrete, bedre løsninger på samfundets udfordringer, og som kan vise vejen til de nødvendige forandringer på et systemisk niveau. Derfor er Nye Narrativer blevet overskriften for den indsats, Udvalg for Nye Perspektiver har udviklet som udvalgets første, større projekt.

I den kommende tid arbejder udvalget på at konkretisere en række aktiviteter, der kan medvirke til at udfolde temaerne i de faglige miljøer såvel som i offentligheden. Der er planer om en række arrangementer rundt omkring i landet, workshops på de kunstneriske og byggefaglige uddannelser, netværksopbygning i fagmiljøer, samtale-ekskursioner med beslutningstagere, podcast mv. Hvor meget udvalget kommer til at kunne sætte i værk, afhænger af, hvilke fonde, der kommer med om bord som finansieringspartnere. At vi har Udvalg for Nye Perspektiver i dag, skyldes et samarbejde med Dreyers Fond. Tak for det.

Stay tuned – i en ikke alt for fjern fremtid kommer der mere nyt fra Udvalg for Nye Perspektiver og projektet Nye Narrativer.

Foto: Djernes & Bell, Pitys Pinetum, Kew Gardens, Competition & Research, 2022