Tanja Nellemann Kruse

Billedkunstner
Stiller op til Akademiet og JuryenJeg har bevæget mig bredt omkring i det billedkunstneriske felt siden jeg blev færdiguddannet billedkunstner fra DJK i 2001 og har derfor kendskab og erfaring med mange billedkunstneriske praksisformer. Jeg har udstillet i ind og udland siden og ønsker generelt for billedkunstfeltet i Danmark at anseelsen og økonomien følger med kunstfeltets potentialer og faktiske gøren.
Pt. sidder jeg i Statens værksteders udvalg for billedkunst og i Samsøs Billedkunstråd og er interesseret i hvordan kunst og -kulturpolitikkens vigtighed og felt kan opnå samme status som andre sektorer i Kommunerne og Staten.

Selv har jeg udstillet i ind og udland og er kunstner med en idebaseret og involverende praksis. Jeg arbejder (stedspecifikt) med ord, sampler tekster, billeder og inddrager ofte forskellige befolkningsgrupper i mine kunstprojekter og offentlige udsmykninger for at skabe større ejerskab. Kendetegnende for min praksis er en undersøgelse af hvordan genfortæller vi sammenhængskraften til og med hinanden og vores med-arter i verden. Desuden har jeg igennem længere tid arbejdet inden for Art Writing feltet, hvor jeg arbejder med ord som kunstnerisk virkemiddel, både i udendørs temporære storformats værker og i de flere kunstnerbøger jeg har udgivet.

Kunstproduktion ser jeg som en art sensitiv, og nødvendig kommunikationsform og som en aktiv medspiller i samtidens kriser, der kalder på fremskrivninger, disruption med vaner og på sammensatte materialiteter og greb, der på engang er genkendelige og forandrede nye. Man kan kalde det politisk materialitet & kontekstinvolvering.

Jeg har været involveret i flere udstillingssteder som rum46 i 12 år, Kh7artspace i 7 år og er initiativtager til Kunstkiosk44 og det kommende ko-laboratorie på Samsø og har ligeledes medkurateret flere udstillinger b.la. SOLIDARITY Unlimited, rum46, Det er langt ude i skoven!, Kh7artspace, Jordtegn, Sostrup Slotspark 2022, OMSLAG2020! mf.

Jeg synes det er vigtigt at være med til at præge kunstpolitisk – holde fokus på ligestillingsproblematikker i kunstmiljøet og i det helet taget tage debatten om hvordan vi højner kunstmiljøets anseelse, Kunstsektoren i resten af samfundet, udfolder samtidskunstens muligheds rum som vigtig medaktør ift. hvad kunsten faktisk kan og gør, og vedholdende er skarpe på samtidens vigtige spørgsmål kunstfagligt og kunstpolitisk.

Jeg har været aktiv kunstpolitisk og har diskuteret indkøb, ligestillingsproblematikker i kunstmiljøet i DK, blandt andet i 4 artikler skrevet i samarbejde med Trine Rytter Andersen på www.kunsten.nu Læs mere her:

https://kunsten.nu/journal/hvorfor-er-der-fortsat-store-koensforskelle-i-den-billedkunstneriske-oekonomi/

https://kunsten.nu/journal/debat-om-selvkritik-magtkritik-og-voksende-solidaritet-blandt-kunstnere/

https://kunsten.nu/journal/debat-hvordan-udvider-vi-kunstens-mulighedsrum/

og sidder pt. i Statens værksteders udvalg for billedkunst og i Samsø Billedkunstråd og er interesseret i hvordan kunst og -kulturpolitikkens vigtighed kan opnå samme højde som andre sektorer i Kommunerne og Staten.

Billedkunstnere og forfatterne Tanja Nellemann Kruse og Trine Rytter Andersen har skrevet i forbindelse med oprettelsen af aktionsgruppen Nellemann & Rytter, der fra et feministisk og holistisk perspektiv fokuserer på socioøkonomiske- og kønsrelaterede strukturelle problematikker på billedkunstscenen og i kulturverden.