Vilhelm Pachts Kunstnerlegat 2019

Billedkunstner
Jytte Høj


Akademiraadet har i 2019 tildelt billedkunstneren Jytte Høj Vilhelm Pachts legat på 21.000 kr. med følgende motivering:

Der lægges op til ping-pong, når Jytte Høy arbejder med billede, sprog og rum: sproglige billeder, rumligt sprog, billedlige rum og sproglige rum. Om det er skulpturer, tegninger, fotos, grafik, eller readymades vil Jytte Høys værker i dialog med dig. 

Jytte Høy er optaget af de regelsæt, strukturer, logikker og mønstre, der styrer vores hverdag. Det udfolder hun i umiddelbart reelle og konkret aflæselige værker, der udfordrer os på vores åbenhed og forestillingsevne.

Der sakses og skæres, komponeres og konstrueres. Med stor præcision lægger Jytte Høy snit ind mellem det hverdagslige, det ubetydelige, det avancerede, det emotionelle og det akademiske, og får fladerne til at smelte sammen i poetiske, finurlige og ofte humoristiske, men altid kommunikerende værker. Det er værker, der appellerer til at blive brugt – som en slags nyfundne redskaber eller nøgler, der med optimistisk energi åbner for krop og intellekt, sanseligt og skarpt.

For sit smittende arbejde med billedsprogets muligheder og en markant kunstnerisk indsats tildeles Jytte Høy Vilhelm Pachts Kunstnerlegat 2019.