Kirkekunst


Alterudsmykning af billedkunstner Kirsten Lockenwitz. Stenløse Kirke 2015.

Akademiet har siden 1895 haft et stående udvalg til bedømmelse af forslag til nye kunstneriske udsmykninger i kirkerne.Udvalget tager ikke stilling til det historiske, men behandler udelukkende spørgsmål, der har med det kunstneriske at gøre.
Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst er Kirkeministeriets og stiftsøvrighedernes rådgiver og konsulent i kunstneriske spørgsmål - også i forbindelse med anlæg af og udsmykninger på kirkegårde, i kapeller mv.

Kirkerne, der er en betydningsfuld del af den fælles kulturarv, er væsentlige vidner om tidens kunstneriske udtryk og styrke. Der påhviler derfor kirkernes administratorer og menighedsråd et stort kunstnerisk ansvar, der rækker langt ud over det lokale og det tidsbundne.


Læs om udvalgets rådgivning

Medlemmerne af udvalget