Tværfaglige samtaler og outreach-program i Udvalg for Nye Perspektiver

Akademiraadets Udvalg for Nye Perspektiver har de seneste måneder for alvor smøget ærmerne op. De indledende udvalgsmøder har ledt frem til, at udvalget nu har fordelt sig i fem arbejdsgrupper, der hver især har fokus på at beskrive konkrete aktiviteter under udvalgets paraplyprojekt Nye Narrativer.

Udvalget arbejder de kommende år med tre hovedtemaer: Det Cirkulære & Regenerative, Materialitet & Æstetik og Adgang & Diversitet. Det er disse temaer, der nu aktiveres i konkrete projekter og partnerskaber med aktører i de faglige miljøer. Det skal ske i samarbejde med en bredere kreds af interessenter fra offentlige og private institutioner samt fonde og offentlige puljer.

Kommende outreach-aktiviteter
Arbejdsgrupperne vil udvikle fokus og format for de nye outreach-aktiviteter over de kommende måneder. Aktiviteterne vil bl.a. have fokus på open research som et format, hvor Udvalg for Nye Perspektiver inviterer til samtaler om interdisciplinære og internationale dimensioner i relation til aktuelle spørgsmål i udviklingen af de fysiske miljøer i Danmark. Udvalget arbejder desuden med andre formater, så som mobile sessioner på tværs af arkitektur- og billedkunstuddannelserne og en podcast om, hvordan de gamle fortællinger også har noget at bidrage med i dag. Tænk bare på dengang, hvor overhofmarskal Adam Gottlieb Moltke, som kongens nærmeste rådgiver, havde en plads ved bordet i Akademiraadet, fordi det var politisk anerkendt, at kunst, byggeskik og æstetik var vigtige områder for landets udvikling og internationale position. 

Videndeling på tværs af generationer
En af opgaverne i Udvalg for Nye Perspektiver er at bidrage til udviklingen af en mere regenerativ praksis på den lange bane i Akademiraadets virke og ved at facilitere videndeling på tværs af generationer. 

Udvalg for Nye Perspektiver er derfor en vigtig søjle i strategien Det Nye Akademiraad – ikke mindst i lyset af udvalgets fokus på at skabe et samlende fagligt forum for yngre arkitekter og billedkunstnere. Et fagligt forum, der kan kvalificere og styrke de yngre generationers faglige stemme i offentligheden og bidrage med nye perspektiver og visioner for den verden, fremtiden bringer.

Foto: Fdecomite. Floral globe by Tomoko Fuse: Rhombic Patches.