Skove som ringe på vandet

Hvad nu hvis der lå en ring af skov rundt om alle større byer i Danmark? Skov der også spreder sig ud i landet og binder eksisterende skov sammen til større naturområder. For at komme dertil tager vi i fremtiden toget frem for bilen, og når vi skal uden for Danmark, lader vi være med at flyve og tager i stedet nattog.

Juni måned i 2022 er mørk, det regner og varmen lader vente på sig. Når juni er varm, reflekterer vi ikke over det, men vejret er med den globale opvarmning blevet uforudsigeligt og ekstremt, og hvis opvarmningen ikke stoppes, får det katastrofale konsekvenser. Samtidig bidrager rovdrift på naturressourcer til et drastisk fald i biodiversiteten.

En omstilling er nødvendig, og vi skal lære  at sætte pris på de nære omgivelser, og samtidig stille krav til disse. Der er brug for at tænke i nye baner for at finde idéer, som kan spredes som ringe på vandet og forandre vores forhold til landskab, natur og klima.

Miljøministeriet kom i 2020 med et udspil, som skal sikre, at der i fremtiden i højere grad bliver taget hensyn til dansk natur og biodiversitet. I aftalen, som kaldes en grøn genstart, lægges der vægt på, at der er brug for større områder med urørt skov. Skov, der i højere grad skal have lov til at udvikles uden for meget indblanding, så den skrøbelige balance mellem insekter, planter og dyr, kan opretholdes.

Denne balance er essentiel for at bevare biodiversiteten, som både er truet og faldende. Med i udspillet var også et forslag om oprettelse af nye naturnationalparker, hvilket skabte en ophedet debat. I disse naturnationalparker vil man lade naturen udvikle sig på naturlige præmisser, samtidig med at græssende dyr udfører en form for naturpleje, som bidrager til, at vegetationen holdes nede.

Dette vil gøre områderne tilgængelige og på sigt kunne tilbyde spændende naturoplevelser. Men det er dette forslag, som har skabt frygt for, at dyrene ikke vil kunne klare sig selv, samtidig med at der er blevet fremført argumenter for, at deres tilstedeværelse vil gøre besøgende bange.

I forhold til en tidsånd som prøver på at finde nye løsninger på klima- og biodiversitetskrisen, og samtidig har svært ved at give slip på en vanetænkning, som hindrer disse tiltag, er det nødvendigt at skabe nye billeder, som udfordrer samtiden. Lige nu eksisterer motorvejsringe rundt om vores større byer, som vi benytter, når vi skal ud i naturen. Men en anden mulighed er, at skoven spreder sig som en ring omkring byerne, så vi kan nå skovene til fods, på cykel, med S-tog eller bus, uden bilen.

Skovene er verdens lunger og et effektivt middel til at hive kulstof ud af atmosfæren. At plante en ring af skov rundt om hver by i Danmark, ville således bidrage til den nødvendige proces, som klimatilpasningen er, og samtidig berige bylivet med naturområder på nært hold til rekreation, motion og samvær.

Danmarks Naturfredningsforening gør opmærksom på, at træerne i de gamle skove er ældre end 100 år, og jo ældre træerne er, desto større lager af kulstof kan de opbevare. De er derfor en stor gevinst for klimaregnskabet og vigtige at bevare. Men den urørte skov er også uhyre vigtig, for at bevare gode levevilkår for arter, som ellers risikerer at uddø, da deres levesteder forsvinder.

Det er vigtigt for fremtiden at skabe gode betingelser for urørte skove ved at knytte dem nænsomt sammen med allerede eksisterende naturområder.

Her er det oplagt at plante ny skov, som binder disse steder sammen. Hermed udvides og kompletteres de naturarealer og områder, som skal have lov til at passe sig selv. Skoven spreder sig som ringe over landet, og skaber sammenhængende områder, øer med en balanceret og sund natur.

For at komme til skoven tager vi oftest bilen, men de fleste af Danmarks byer er knyttet sammen af jernbaner, og transport med tog er den transportform, der er bedst for miljøet. Det er også en rar måde at rejse på, da man kan læse, se en film eller arbejde. Men flere steder i udkantsdanmark bliver togene erstattet af busser med få daglige afgange. Disse busser kører ofte forholdsvis tomme, fordi afgangene ikke passer til befolkningens behov. Et udvidet og driftssikkert jernbanenet ville derfor gavne miljøet og mindske folks afhængighed af biler.

For at medvirke til en udfasning af fossile brændstoffer er det derfor vigtigt, at toge i fremtiden kan fungere som et reelt og velfungerende alternativ til biler og fly. Et skridt i den retning ville være at indføre nattog igen, både i Danmark og Europa.

I Danmark kunne det fx være oplagt at indføre nattog til Thisted og Frederikshavn. Til Europa har man tidligere kunnet tage nattog, men de er blevet udkonkurreret af lavprisflyselskaber. Nu er der dog igen kommet fokus på nattog i bestræbelserne på at nedbringe klimaaftrykket, og flere initiativer er i gang for at forbedre mulighederne.

En nyetablering og videreudvikling af nattog i Danmark og Europa vil knytte os sammen over landegrænser på en bæredygtig måde, og samtidig bidrage til at skabe en fælles bevidsthed om, hvad der skal til, for at vi bedst kan bevare en beboelig planet.