Udlån af værker fra kunstsamlingen

Akademiraadet modtager årligt flere anmodninger om lån af værker fra samlingen og ønsker som udgangspunkt at imødekomme disse for at udbrede kendskabet til samlingen, Kunstakademiets historie og dansk kunst i almindelighed, da samlingen ikke er offentlig tilgængelig.

Akademiraadet udlåner værker til udstillingssteder og museer. Der udlånes ikke værker til privatpersoner.

Det er en forudsætning for udlån, at anmodninger om lån af et eller flere værker sker senest 6 måneder inden udstillingens åbning og gerne før. Ved lån af hovedværker fra samlingen anbefales det at rette henvendelse allerede 1 år inden udstillingens åbning.

Henvendelse skal ske skriftligt pr. mail til Akademiraadet: info@akademiraadet.dk. Der skal som minimum indsendes følgende:

  1. En skriftlig begrundelse for låneanmodningen
  2. En låneaftale som kan downloades neden for. Udfyld de første fire felter (angivet med rødt) i låneaftalen
  3. En facilitetsrapport
  4. En underskrevet version af dokumentet Betingelser for udlån, som kan downloades nedenfor

På grundlag af de indsendte dokumenter tager Akademiraadet i samråd med Konservatorskolen stilling til den enkelte låneanmodning. Da processen er flerleddet og rådgivningen ulønnet, må låntager påregne at sagsbehandlingen kan tage op til 2 måneder.

Hyppighed af udlån (som hovedregel lånes et værk kun ud én gang inden for en 5-årig periode), konserveringstilstand, sikkerhedsforhold og en kunsthistorisk vurdering af formålets relevans er blandt de kriterier, der bliver lagt til grund for en afgørelse.

Hent låneaftale (Loan agreement)

Hent betingelser for udlån (Conditions for loan)

Hent en standard Facilitetsrapport