Nye ansigter valgt ind i Akademiet og Juryen

Både nye og velkendte ansigter er blandt de arkitekter og billedkunstnere, der er blevet valgt ind i Akademiet for perioden 2024-2030 og i Juryen for perioden 2024-2027.

Kunstnersamfundet har netop gennemført valg til Akademi og Jury, og har blandt sine medlemmer valgt 15 arkitekter og 15 billedkunstnere samt fem suppleanter i hver faggruppe til Akademiet. Til juryen er valgt 3 arkitekter og 3 billedkunstnere med to suppleanter i hver faggruppe. Valget gennemføres hvert 3. år og Akademiets medlemmer vælges for seks år ad gangen og Juryens for tre år ad gangen.

En af Akademiets styrker er dets uafhængighed af politiske og økonomiske interesser. Akademiets indflydelse afhænger af kvaliteten af den kunstfaglige indsigt og viden, det repræsenterer på billedkunst- og arkitekturområdet. Et stærkt og bredt repræsenteret Kunstnersamfund er derfor en forudsætning for, at institutionen kan have et Akademi og en Jury med indsigtsfulde og fagstærke medlemmer, således at Det Kongelige Akademi for De Skønne Kunster med Akademiraadet som ledende organ til enhver tid kan virke med størst mulig faglig ekspertise som samfundets rådgiver i kunstneriske spørgsmål.

Kunstnersamfundet er institutionens demokratiske bagland og repræsenterer med sine næsten 1500 medlemmer mange højtspecialiserede kunstfaglige kompetencer, viden og ressourcer. Den viden, der udspringer af praksisbaseret arbejde med billedkunst, arkitektur, planlægning m.m. gør institutionen til et bredt og dybt funderet talerør for kunstnerisk kvalitet og udvikling overalt i det danske samfund. Medlemmer af Kunstnersamfundet udtaler:

Akademiets virksomhed udøves gennem Akademiraadet, der består af 6 billedkunstnere og 6 arkitekter, som Akademiet vælger blandt sine medlemmer.

Som samfundets uvildige rådgiver i spørgsmål om arkitektur og billedkunst, er det vigtigt, at Akademiet for De Skønne Kunster forholder sig til aktuelle problemstillinger i samfundet og agerer proaktivt i den offentlige debat.

På baggrund af et stærkt felt af kandidater ved Kunstnersamfundets valg i 2024, kan vi nu byde følgende nye medlemmer velkommen: